Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agenda culturală

Infrastructura de educație din comuna Borca cuprinde următoarele unități:

 • 1 Liceu – Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Borca;
 • 2 Școli cu clasele I – VIII
 • Școală cu clasele I-VIII, Madei;
 • Școală cu clasele I-VIII, Sabasa;
 • 3 Școli cu clasele I – IV
 • Școală cu clasele I-IV, Pârâul Cirjei
 • Școală cu clasele I-IV, Soci;
 • Școală cu clasele I-IV, Pârâul Pintei;
 • 6 Grădinițe – Grădiniță Centru Borca
 • 1 Microbuz școlar
  Baza materială a sistemului de educație din comuna Borca:
  Amenajare:
  Număr Săli de clasă din care :
 • pentru grădiniță : 9
 • pentru cl. 0 : 1
 • pentru cl. I-IV : 20
 • pentru cl. V-VIII : 29
 • pentru liceu: 40
  Dotări:
  Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu este dotat cu:
 • 4 laboratorr, 1 sala de sport, 1 CDI, 2
 • ateliere, 1 bibliotecă (inclusă în CDI), 4 cabinete (cancelarie, secretariat, birou director).
 • Există 1 teren de sport în vecinătatea școlii.
  Alte dotări:
 • Școlile de pe raza comunei sunt dotate cu 119 calculatoare, 14 imprimantă și acces la internet;
 • Mobilier;
 • Utilități: alimentare cu apă în sistem centralizat la toate școlile, centrală termică (în cadrul Liceul Teoretic Borca) și tâmplărie PVC la Școlile Borca, Sabasa.

Personalul didactic al Școlilor din comuna Borca implică un număr total de 99 cadre didactice din care: 9 educatoare titulare, 18 învățătoare titulare și 2 învățătoare suplinitoare, 70 profesori din care 40 titulari și 30 suplinitori.

Structura în funcție de gradele didactice se prezintă astfel:

 • 31 cadre didactice cu grad didactic I
 • 26 cadre didactice cu grad didactic II
 • 28 cadre didactice cu definitivat
 • 27 suplinitori din care 13 cu definitivat și 14 debutanți

Având în vedere cele prezentate, sunt necesare investiții pentru modernizarea atât a infrastructurii cât și a bazei materiale a învățământului, iar finanțările Guvernului reprezintă o oportunitate. Sunt necesare fonduri pentru finalizarea Grădiniței Centru Borca. Dotarea cu echipamente IT performante este importantă pentru că, la școala unde se găsesc persoanele dornice să se implice, poate fi construit un punct de informare și elaborare proiecte pentru dezvoltare locală.

Ultima actualizare: 11:58 | 14.06.2024

Sari la conținut