Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„EDUCAȚIA = CHEIA SUCCESULUI!”

EDUCAȚIA = CHEIA SUCCESULUI!” Cod SMIS: 147555

Parteneri: SC Ioanida Turism SRL (Beneficiar) Județul Neamț (Partener 1) Perioada de desfășurare: Iulie 2021- Decembrie 2023

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 420 de tineri NEETs a numărului de tineri șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educație în programe de tip „A Doua Șansă”, în special a celor din categorii defavorizate, roma/rural, sporirea nivelului de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
420 de tineri NEETs, șomeri cu vârsta 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile de implementare, din care:

– minim 10%, respectiv minim 42 de persoane vor fi de etnie roma;

– minim 30%, respectiv 126 de persoane vor fi din mediul rural.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
Vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, fără să fi finalizat învățământul obligatoriu
Încadrarea în categoria NEETs (fără loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională)
Întregistrat (sau te sprijinim noi) și profilat la AJOFM/SPO
Domiciliat în regiunile de implementare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru)
BENEFICII
Sprijin pentru finalizarea studiilor obligatorii;Obținerea diplomei de învătământ obligatoriu și crearea unei cariere de succes;Înlăturarea efectelor abandonului școlar;Metode noi de învățare, adaptate necesităților fiecărui participant;Posibilitatea dezvoltării profesionale, dezvoltarea creativității, a spiritului de inițiativă, a responsabilității;Sprijin financiar pentru absovenții programelor de tip „A doua șansă” în valoare de 1800 lei/absolvent
Dacă vrei să știi ce alte beneficii poți avea ca urmare a participării în cadrul proiectului, te așteptăm să ne contactezi la numerele de telefon 0746254485, 0745130252 sau prin adresa de email proiectesociale.cjneamt@gmail.com.

Material elaborat de: Județul Neamț – Partener 1

Ultima actualizare: 16:10 | 23.07.2024

Sari la conținut