Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Autorizații/avize de funcționare

Durata de completare a formularelor: 5-10 min.
Motivul colectării informației: pentru eliberarea documentelor
solicitate.

Conform art. 3^1 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ a GUVERNULUI nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ,,Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, care solicită copii în format fizic pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare au obligaţia de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea acestora.”

Ultima actualizare: 14:46 | 6.09.2023

Sari la conținut